ads

شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد ۱۰۰% (Surebets)

های قاطع Surebets چیست و چگونه کار میکنند ؟ - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

شوربت چیست؟ یک شوربت، شانه های شرط قاطع نامیده می شوند. یک شوربت الزاما از تمامی شانه هایش سود کسب نمی کند. گاه بازیکنان شرط هایشان را در جهت دست یابی به نتایج بهتر تحت شرایط خاص تنظیم می کنند. از شوربت می توان برای پدینگ یعنی پخش استخر پول به گونه ای که سودهایتان در برخی از نتایج حداکثر شود و در شرایط دیگر مقدار کل شرط هایتان به شما بازگردانده شود، استفاده کرد.

 

شرط های قاطع – شرط بندی بدون باخت (Surebets) :

این بخش مناسب افراد مبتدی است و اطلاعاتی در رابطه با شرط های قاطع به شما خواهد داد. 

 

فهرست مطالبی که به شرح آنها پرداخته ایم:

 • شوربت چیست؟
 • شوربت چگونه کار می کند؟ 
 • چگونه می توان شرط قاطع را یافت؟
 • انواع شرط های قاطع کدامند؟
 • معایب احتمالی این نوع شرط کدامند؟

 

شوربت چیست؟ 

یک شرط قاطع (شرط بندی آربیتاژ، شرط معجزه آسا یا آرب) به مجموعه ای از شرط ها روی رویدادی خاص گفته می شود که حداقل سود برابر مقدار کل شرط را بدون توجه به نتیجه تضمین می کند. در واقع در این شرط ها بازیکنان بدون توجه به وضعیت موجود، سودی دریافت می کنند و یا چیزی را درکل از دست نمی دهند.  

شرط های دربرگیرنده ی یک شرط قاطع، شانه های شرط قاطع نامیده می شوند. یک شرط قاطع الزاما از تمامی شانه هایش سود کسب نمی کند. گاه بازیکنان شرط هایشان را در جهت دست یابی به نتایج بهتر تحت شرایط خاص تنظیم می کنند. از شرط های قاطع می توان برای پدینگ یعنی پخش استخر پول به گونه ای که سودهایتان در برخی از نتایج حداکثر شود و در شرایط دیگر مقدارکل شرط هایتان به شما بازگردانده شود، استفاده کرد. 

 

 

شوربت چگونه کار می کند؟ 

بیاید به مثالی از Surebet روی رویدادی خاص نگاهی بیاندازیم. مثال این مورد بازی بین چلسی و منچستریونایتد است. 

گل+پاس 

 

Surebets 1 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

بیایید سه نتیجه ی احتمالی برتری تیم اول، برابری و برتری تیم دوم را در نظر بگیریم. 

طبق قاعده ی بازی، بازیکن باید شرط خود را ارائه دهد و امیدوار باشد که شانس یار او باشد. اگر شانس با وی یار نباشد، پولش را از دست می دهد. 

چنین به نظر می رسد که با ارائه ی سه شرط هم زمان روی نتایج مختلف، در نهایت یکی از این نتایج برنده خواهند بود و عموما یکی از تیم ها برنده یا نتیجه برابر می شود. البته، فارغ از هزینه ی شرط بندی، نتیجه ی برد هیچگاه شرط های باخته را تحت پوشش قرار نمی دهد و همیشه امکان باخت پول وجود دارد. این ناشی از کمیسیون های سایت های پیش بینی و واسط ها و حاشیه ی سود دریافتی آن ها از ضرایب است. واسط ها عموما ضرایب را بگونه ای تنظیم می کنند که در همه حال بر بازیکن برتری داشته باشند. 

امروزه هزاران سایت واسط و پیشبینی در سراسر جهان درحال فعالیت می باشند که احتمال مقایسه  و پی گیری تمامی ضرایب ارائه شده برای آن ها غیر ممکن است. در چنین مواقعی شرط بندی آربیتاژ یا قاطع می تواند مورد بهره وری قرار گیرد. 

فرض کنید ۴۳۹٫۳۱ دلار روی برد چلسی با ضریب ۲٫۳ روی گل+پاس و ۳۰۶٫۱۸دلار روی برابری با ضریب ۳٫۳ روی Bwin و ۲۵۴٫۵۱ دلاری روی برد منچستر در لئون با ضریب ۳٫۹۷ شرط بندی کرده ایم. 

مجموع شرط های ما چنین خواهد بود 

Surebets 2 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

 

در صورت برد چلسی 

 

Surebets 3 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

 

در صورت برابری 

 

14 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

 

 

در صورت برد منچستر 

Surebets ۴ - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

 

Surebets 5 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

با توجه به این امر، بدون درنظر گرفتن نتیجه ی کل، ما توانسته ایم کسب سود ۱۰٫۴۰دلار را تضمین کنیم و این ۱% بازگشتی می باشد که فقط از یک مسابقه به دست می آوریم. شما به راحتی می توانید طی یک روز چندین شرط قاطع ارائه دهید. اگر با یک حساب بانکی حداقل ۱۰ شرط قاطع با بازگشت ۱٫۵ ارائه دهید، ۱۵% بازپرداخت خواهید داشت. بانک ها نیز چنین بهره هایی را با شما می دهند ولی این کار را سالانه انجام می دهند. 

 

چگونه می توان شرط بندی شربت (sure bet) را یافت

(در این مقاله به مسائل ریاضی پس زمینه ی شرط های قاطع نخواهیم پرداخت. کسانی که مشتاق کسب چنین اطلاعاتی هستند می توانند در مقاله ی بعدی آن ها را مطالعه کنند) 

برای یافتن شرط قاطع، می بایست اول از همه مجموعه ای از شرط های دارای شرایط زیر را شناسایی کنید: 

 • بدون توجه به نتیجه، یکی از شرط ها برنده شده یا تمامی شرط ها بازگردانده شوند 
 • ضرایب به شما امکان پخش نرخ شرط های کل تان را به گونه ای دهند که درآمد حاصل از برد بالاتر با برابر مقدار کل شرط هایتان باشد 

به منظور یافتن چنین مجموعه ای از شرط ها، می بایست خطوط مختلف سایت های بیشمار (تا جای ممکن) را جمع آوری کرده و تطابق آن ها را با شرایط بالا مورد ارزیابی قرار دهید. 

این کار بسیار استرس زا بوده و نیاز به محاسبات زیادی دارد و باید با سرعت بالا انجام شود تا اطلاعات به روز باشند. از آنجایی که سایت های پیش بینی به صورت فعال خطوط ضرایب خود را بهبود می دهند، فرصت شناسایی یک شرط قاطع خوب برای کاربران کوتاه مدت خواهد بود. 

البته در عصر تکنولوژی نیازی به انجام محاسبات پیچیده ی فردی نیست، چراکه کامپیوتر این کار را به جای شما و بسیار بهتر و پرسرعت تر انجام می دهد.  

برای یافتن بهترین شرط های قاطع، بهتر است از خدمات ما بهره مند شوید. 

 

انواع شرط های قاطع کدامند؟ 

شرط های قاطع بر اساس تعداد شانه ها و انواع شرط ها متغیر خواهند بود. 

ساده ترین شرط قاطع از حداقل دو شرط تشکیل می شود. مثال ها: 

Surebets 7 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

شرط های قاطع پیچیده ولی رایج بر اساس سه نتیجه ی غیرتداخلی ارائه می شوند. در این گونه شرط ها یک شرط بنده شده و دو تای دیگر می بازند: 

 

8 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

جدا از این موارد، تعداد زیادی شرط قاطع با نتایج تداخلی وجود دارند که در این شرایط امکان برد هم زمان دو شرط ( یا برد یکی و بازگرداندن دیگری) وجود دارد. برخی از آن ها به شکل زیر هستند: 

 

Surebets 9 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

Surebets 10 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

 

Over: بالا 

Under: پایین 

 

شرط های قاطع دیگری با تعداد زیادی از نتایج یحتمل روبه رو هستند. برای مثال در بازی تنیس، شما می توانید با ۴ یا ۶ شرط یک شرط قاطع ارائه دهید. 

 

Surebets 11 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

شما می توانید با جایگزینی شرط های مشابه در فرمول های ذکر شده در بالا، شرط های قاطع جدیدی را ارائه دهید. 

 

Surebets 12 - شوربت چیست؟ آموزش شرط بندی بدون باخت و برد 100% (Surebets)

 

معایب احتمالی این نوع شرط کدامند؟

 

در تئوری برای شرط های قاطع همواره سودی درنظر گرفته می شود. ولی در واقعیت قضیه فرق می کند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی از ریسک های این گونه شرط بندی آگاهی داشته باشید. 

گاه شما نمی توانید روی تمامی شانه های یک شرط قاطع شرط ارائه دهید. این امر می تواند ناشی از محدودیت های تعریف شده توسط یک واسط و عدم پذیرش برخی شرط ها از جانب آن باشد. گاه نیز برخی واسط ها بیش از یک شرط از هرکاربر روی یک رویداد خاص قبول نمی کنند. همچنین امکان تغییر ضرایب در بستر زمان نیز وجود دارد؛ احتمال دارد هنگام ارائه ی شرط توسط یک بازیکن، سایر ضرایب سیر نزولی پیش بگیرند. 

خطر چنین موقعیتی این است که شرطی که هنوز ارائه نشده امکان برد داشته و سایر شرط ها احتمال باخت دارند. 

همچنین باید از یکی بودن قوانین تمامی واسط های موردنظرتان در شرط بندی قاطع اطمینان حاصل کنید. 

 

در صورت ارائه ی تمامی شرط ها نیز ریسک لغو کردن بازپرداخت توسط واسط وجود دارد. در دنیای مجازی تمامی واسط ها و سایت های پیش بینی حق لغو پرداخت سود در صورت رویارویی با مشکل فنی در تعیین ضرایب را برای خود محفوظ دارند. احتمال پیشامد چنین رخدادی تا حد زیادی به اعتبار واسط و سود شرط قاطع بستگی دارد. هرچه سود بیشتر و اعتبار واسط کمتر باشد، احتمال لغو پرداخت بیشتر خواهد بود. بنابراین بهتر است در ارائه ی شرط های فوق سودآور تعمل کنید. بهتر است بررسی های لازم را به ویژه هنگام رویارویی با درصدهای بالای ۱۰% سودآوری، بارها انجام دهید. 

 

واسط ها و سایت شرط بندی تمایل زیادی به ارائه ی سود مداوم به برخی بازیکنان ندارند. بنابراین، برای پیش گیری از چنین شرایطی برای فعالیت ها و خدمات خود محدودیت هایی تعیین می کنند. البته هرچه اعتبار یک واسط بیشتر باشد، احتمال رویارویی با این محدودیت ها کمتر خواهد بود.  

 

استفاده از یک سیستم خودکار شرط قاطع می تواند مزایای زیادی داشته باشد. البته احتمال خطای نرم افزارها را نیز در نظر بگیرید و پس از بررسی عملیات آن ها یک شرط واقعی ارائه دهید. توجه به روزرسانی لحظه ای ضرایب نیز در این راستا حائز اهمیت خواهد بود.  

 

در ارائه ی شرط های قاطع عجله نکنید و با احتیاط عمل کنید. شرط هایتان را از طریق سایت های معتبر شرط بندی و قابل اطمینان ارائه دهید و از بررسی و پی گیری شرط هایتان غافل نشوید. 

 

پیشنهاد برای مطالعه مطلب: دانلود Sure Bet Calculator‏ + سایت خرید اکانت شور بت (شرط بدون باخت)

 

>> همین حالا پیشبینی کن <<

ads-enfejar

همچنین ببینید

از سیر تا پیاز بازی پوکر

از سیر تا پیاز بازی پوکر – آموزش کامل بازی پوکر به زبان فارسی

در اوایل قرن شانزدهم ، آلمانی ها بازی بلوف  زدن به نام “پوچن” را انجام …

2 نظر

 1. سلام
  کانال شوربت دارین که بازی ارائه بده
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[sg_popup id=1629]